Sve su se zajednice pripremale na provincijalni sabor molitvom, koju su simbolično označavale stopama, simbolom zajedničkog hoda i predanja Kristu. Stope su bile postavljene u kapelici na dan duhovne obnove.

alt

Prije duhovno-molitvenog početka koordinatorica sabora i provincijalna zamjenica s. Majda Pangeršič, dala je smjernice za življenje duhovne obnove i strukturu dana, a prigodnim riječima sestrama se obratila i provincijalka slovensko-hrvatske provincije, s. Damjana Tramte.
alt

Zaziv Duha Svetoga na početku duhovne obnove označio je živu vjeru i potrebu suradnje s njegovim nadahnućima. Slijedio je nagovor don Maria o osobi Zakeja carinika i Kristovog zahvata u njegovom životu. Krist, na putu iz Kafarnauma u Jerihon ima samo jednu misao: misao na Zakeja i na susret s njim. Tako je i sa svakim od nas; u Božjim smo mislima i naumima, uvijek jer s nama želi uspostaviti odnos pun ljubavi, milosrđa, praštanja….

alt

Vrlo intenzivan trenutak bila je gesta traženja oprosta kroz predanje srca potrebnog milosrđa, ljubavi i slobode. Taj trenutak bio je obilježen simbolom čvora na komadiću špage kojega je svaka sestra odvezala u trenutku pomirenja s Gospodinom i od koje je kasnije nastala mreža – simbol zajedništva svih sestara Družbe jer “…nismo mi prve; Družba je ta na koju se nadovezujemo svojim zajedništvom.” Uspjeh provincijalnog sabora provincijalka s. Damjana Tramte povjerila je vodstvu Marije Pomoćnice položivši ključ hoda provincije pod njezin kip.

alt

alt

alt

Slijedilo je euharistijsko klanjanje i sakramenat pomirenja koji su završili davanjem mira jedne drugoj – trenutak pun radosti, emocija i sestrinskog zajedništva.

alt

alt

Slijedilo je euharistijsko slavlje u kojemu se don Mario osvrnuo na Lukin evanđeoski odlomak Navještenja tj. poziva upućenog Mariji. Stavio je naglasak na tri elementa: poziv – jer Bog nas želi kao sudionice svoga života; dijalog – jer Bog se ne boji naših slabosti i ograničenja, ostaje postojan u svom planu ljubavi za svaku od nas; odgovor koji ima jedan uvjet, a to je djevičanstvo, tj. čistoća uma, srca i cijeloga bića – potpuna raspoloživost bez straha i proračuna.

alt

alt

U Mariji pronalazimo ikonu svoga duhovnoga života pa su zato sestre njoj povjerile uspjeh sabora, ali i svoj životni put u simbolu ključa koji je svim sestrama uručila provincijalka s. Damjana Tramte službeno proglasivši početak 5. Provincijalnog sabora.

alt

alt

alt

alt

alt

Odgovori