U nedjelju 19. rujna 2010. godine u župi Marije Pomoćnice u Rijeci zazvali smo Duha Svetoga da nas prati u školskoj godini koju smo prije par tjedana započeli. Na poziv župnika, don Mirka Režeka, došli smo na nedjeljnu misu sa svojim školskim torbama koje smo u prinosu darova stavili pred oltar. U njima je bila knjiga koja nam je najdraža. Time smo, na vidljiv način, željeli prinijeti Gospodinu sve radosti i muke nove školske godine i preporučiti mu se da nam, po svom primjeru, pomogne rasti «u dobi, mudrosti i milosti». Znamo da je s nama i naša majka, Marija Pomoćnica, u čijoj smo devetnici, i da će nam i ona kao brižna majka pomagati u našim nastojanjima.

 

 

 

 

Odgovori