USKRSNA ČESTITKA MAJKE YVONNE REUNGOAT

U zahvalnosti, nakon ovog duboko proživljenog korizmenog liturgijskog vremena, želim svrnuti pozornost na neke stvari koje će nam pomoći da zajedno živimo Uskrs promatrajući prilike konteksta u kojem živimo i dajući da nas prožme i obasja svjetlo Kristova uskrsnuća…
Hvala vam, drage sestre, koje me duhovno pratite u posjetu Argentini. U spomenu zahvalnosti 26. travnja, sve ćete biti prisutne, kao i vaše odgojne zajednice. U zemlji koju je don Bosco vidio u svojim snovima na poseban način bit će prisutne sve misionarke svijeta. U ovoj uskršnjoj čestitci prisutna je i moja zahvalnost za sve čestitke koje sam primila i koje ću primiti ovih dana.

alt