Provincijalni sabor Slovensko – hrvatske provincije Kćeri Marije Pomoćnice

U Marijinom domu na Bledu (Slovenija) od 28. do 31. listopada održan je 6. provincijalni sabor Kćeri Marije Pomoćnice slovensko – hrvatske provincije. Zajedno s provincijalkom s. Mojcom Šimenc, na saboru je sudjelovala 21 sestra iz 8 zajednica naše provincije. Glavna tema temeljila se na evanđeoskom odlomku Kane Galilejske s naglaskom na Marijinoj ulozi. Sestre …

Provincijalni sabor Slovensko – hrvatske provincije Kćeri Marije Pomoćnice Read More »