Svetost i za tebe – Pobudnica 2019.

Pobudnica produbljuje biblijski tekst Ivanovog evanđelja 15, 11: ” Da moja radost bude u vama!” Predstavljanju Pobudnice prethodio je tzv. talk show koji su vodile dvije novakinje, pa i naša novakinja Andreja.