Danas, 6. svibnja, slavimo blagdan svetog Dominika Savija, dječaka kojega je s 12 godina otac doeo u oratorij don Boscu. On ga je primio u duhu svoga gesla “Daj mi duše, drugo uzmi!”, prepoznajući u njemu “dobar materijal od kojega se može učiniti lijepo odijelo za Gospodina”. Suradnji svetoga Dominika u njegovoj otvorenosti Duhu Svetomu i ljubavi prema Djevici Mariji, don Bosco je dodao prijedlog svetosti koji je bio sadržan u jednostavnoj “formuli”: radost uvijek i posvuda, točno izvršavanje vlastitih dužnosti, učenje i molitva.” 15ogodišnji zaštitnik djece, prvopričesnika, ministranata, trudnica i majki rodilja, neka nas zagovara na našem putu svetosti.