Nakon prisjećanja dijelova Laurinog života i razgovora o
njezinim krepostima, slijedila je molitva krunice. Svaka desetica bila je
obogaćena simbolima koji su podsjećali na Laurin život i njezinu ljubav prema
Isusu, Mariji i bližnjima. Zahvalne Bogu na predivnom primjeru mladenačke
svetosti, djevojčice su od s. Jelene dobile Laurinu sliku sa željom da se njoj
utječu za pomoć i zagovor u svojim svakidašnjim koracima na putu svetosti.

alt

alt

alt

Odgovori