Slavlje prve pričesti na Jarunu!

Za svoj simbol uzeli su veliko srce na koje su, na okruglim papirićima kao znaku hostije, zalijepili svoje fotografije. Na taj su način željeli izraziti da se svi nalaze u Božjem srcu te da će po primanju Krista u presvetoj pričesti biti na poseban način “kristonosci.” Njega su prinijeli tijekom slavlja svete mise koju je predslavio župnik, don Ante Vasilj. Tijekom slavlja veselo su pjevali i pobožno sudjelovali, a u trenutcima koje su na poseban način animirali izrazili su spremnost, oduševljenje i djetinju radost. Želimo ima da i nadalje budu “kristonosci” i da rastu u mudrosti, milosti i ljubavi pred Bogom i ljudima. S. Jeleni koja ih je vrijedno pripremala pripao je buket ruža i zahvalnost malenih srdaca koju će znati u potpunosti izraziti tek kad malo porastu…