Sjednica provincijalnog vijeća u Zagrebu

Srdačno i radno ozračje koje će sigurno uroditi još bogatijom suradnjom zabilježile smo fotografijom.