Seminar o don Rui

Na seminaru je uz vrhovne poglavare: don Pascuala Chaveza, SDB i majku Yvonne Reungoat, KMP sudjelovalo oko 230 članova svih grana Salezijanske obitelji. Zahvalni Bogu za tako tihog, čvrstog, postojanog, ali iznad svetog čovjeka koji je proširio i učvrstio salezijansku karizmu, molimo da se po njegovu zagovoru ona širi donoseći još mnoge plodove svetosti!

Više informacija možete pročitati na:
 http://www.infoans.org/index.asp?Lingua=1