Bog je taj koji djeluje na vrhovnom saboru i ta nam činjenica omogućuje da sabor zovemo događajem. Naš Bog, ako tako želi, može nam dati jednu iznenađujuću novost. Predviđeno je jedno razdoblje intenzivnijeg susreta s Duhom Svetim. U četvrtak 30. listopada Majka i novoizabrano vrhovno vijeće Družbe, zajedo sa sabornicama hodočastiti će u Baziliku Svete Marije Velike kako bi Mariji iskazale svoju zahvalnost i povjerile joj posljednju fazu rada Vrhovnog sabora kao i svaku zajednicu da bi bile zajedno s mladima dom koji evangelizira. Zaključak perioda razlučivanja predvišen je za 29. listopada.

Odgovori