ROŠTILJADA NA JARUNU

Nekoliko fotografija za uspomenu i doživljaj raspoloženja.