Praznik rada, koji se u mnogim zemljama svijeta obilježava upravo na današnji dan, može biti prigoda da se razmisli o odnosu rada i umjerenosti koje je don Bosco ostavio kao znak prepoznavanja svojih duhovnih sinova i kćeri. Kćeri Marije Pomoćnice prepoznale su i u ovoj duhovnoj oporuci važni element za osobni put svetosti i put svetosti mladih.

Majka Caterina Daghero (1856. – 1924.), prva u vođenju i animaciji Družbe nakon smrti Majke Mazzarello, piše 1909. godine okružnicu uz Pobudnicu tadašnjeg vrhovnog poglavara SDB, don Mihovila Rue:
“Vjerujem, da je za kći Marije Pomoćnice – čiji je život sažet u poznatom geslu: Rad i molitva – najbolje sredstvo za dobro korištenje vremena slijedeće: 1. raditi po poslušnosti; 2. raditi u duhu vjere; 3. raditi sjedinjena s Kristom. Naslov Pobudnice bio je: Fili, conserva tempus, et tempus conservabit te, a strjelovita molitva: Isus u mojim mislima, Isus na mojim usnama, Isus u mome srcu.” Majka Caterina to je aktualizirala na slijedeći način: Kćeri, dobro iskoristi vrijeme, jer dobro utrošeno vrijeme sačuvat će te za vječnost.”

Rad, bilo da nam ga je netko povjerio, bilo da je prihvaćen zbog raznih potreba ili traženja pod određenim uvjetima, doprinosi direktno i indirektno rastu nebeskoga Kraljevstva. Ako je življen u vjeri i u zajedništvu s Kristom, oslobađa snage i usmjerava ka odgojnom poslanju.

Dok rade, FMA odgajaju za rad i radom. U zavodima za radnice i pripremajući djevojke za rad izvan kuće, FMA u prvim desetljećima 19. stoljeća mogle su iskusiti nove odgojne granice: biti uz radnice i pratiti njihov proces emancipacije.

Kažu da rad oplemenjuje čovjeka, ako je doživljen kao sudjelovanje u Božjem stvarateljskom djelu, kao suradnja u ostvarenju Božjega Kraljevstva, kao izraz i razvoj osobnih darova za opće dobro. Potrebni su jasni uvjeti: humani kontekst, pravedna rasporedba, priznanje dostojanstva svakog radnika. itd. FMA, u skladu s učiteljstvom Crkve, prepoznaju potrebu cjelovitog odgoja mladih radnica, a ne samo osiguranje poslova.

U svim okružnicama Majki naše Družbe, tema rada je česta. U jednom od nedavnih istraživanja s. Susanne Stachl na temu okružnica Majke Marinelle Castagno (vrhovna majka od 1984. do 1996.), naglašava se: “Za Majku Marinellu odluka da se Krista stavi u središte života uključuje i ljubav prema radu… ni uspjeh, ni učinkovitost nisu kategorije koje su uistinu bitne, nego pomoći mladima da ostvare Božji plan za njihov život. Majka Marinela opisuje da je rad sredstvo posvećenja, ali samo onda kada je usmjeren na Boga i poslanje.

U vremenu u kojemu se rad često čini pravom koje treba osvojiti i obraniti, iskustvo FMA slijedi misao pape Franje: “Rad nije drugo doli nastavak Božjega rada; to je poziv čovjeku od Boga na kraju stvaranja svemira.”