Zbog pandemije, koja je u mnogim župama uvjetovala održavanje Prve svete pričesti prema predviđenom datumu, i u župi sv. Ivana Krstitelja (Škurinje, Rijeka) skupina djece primila je sakrament Prve svete pričesti tek 3. listopada. Prethodilo je nekoliko nedjeljnih susreta sa s. Jelenom Kolar koja je prvopričesnike pripremala tijekom cijele godine uživo i virtualnim putem kada je to bilo potrebno.