Promocija žene

Današnja kultura na svjetskoj razini sve više vapi za odgojem i obrazovanjem ženske populacije. Stoga sestre osobitu pažnju posvećuju upravo djevojkama i mladim ženama. Rad s njima u raznim zemljama poprima različite oblike, ovisno o konkretnim potrebama. Tako se radi na opismenjavanju žena, zdravstvenom odgoju, poučavanju vještina vođenja domaćinstva, obrađivanja zemlje, odgoju djece, učenju raznih zanata i mnogim drugim inicijativama solidarne ekonomije.

Na periferijama velikih gradova velik broj djevojčica izložen je ekstremnom materijalnom, duhovnom i moralnom siromaštvu; mnoge zapadaju u lance prostitucije ili žive na ulici. Stoga postoji niz projekata kojima se nastoje spriječiti bolna iskustva, odnosno kojima im se nastoji vratiti dostojanstvo, osposobiti ih za normalan život i rad i uključiti u društvo.