U prostorijama Salezijanske klasične gimnazije nakon stvaranja ozračja radosti i uvodnog upoznavanja s ciljem pripremnog susreta, mladi su se podijelili u skupine za koje su bili zaduženi animatori. U svakoj skupini predstavljeni je sadržaj pripremne radionice koji se odnosio na upoznavanje Salezijanske obitelji, te samog Pokreta salezijanske mladeži. Nakon rada po skupinama mladi su se okupili u predvorju gimnazije gdje su poslušali poruku Vrhovnog poglavara don Angela Fernandeza Artimea mladima Pokreta salezijanske mladeži. Slijedila je molitva i završna pjesma nakon koje su se mladi ostali družiti uz plesove i pjesmu. Dan, kao i iskustvo pripremnog susreta završili su molitvom krunice na dvorištu oratorija.

alt

alt

alt

alt

alt

Odgovori