Predstavljanje prvopričesnika

Za svoj su trud izabrali simbol stopa na putu koje vode prema Kristu koji  ih dočekuje raširenih ruku. Fotografije govore same.