Postulantice naše provincije “Marija Pomoćnica”, koje se ove godine nalaze u formaciji u Torinu, ovih su dana posjetile FMA zajednicu i kuću u Nizzi Monferrato koja je, nakon kuće u Morneseu, postala “casa madre”. I Majka Mazzarello ju je već tada osjetila “drukčijom od ostalih kuća, određenom da stvori uvjete” za procvat Družbe po cijelom svijetu. To je kuća u kojoj je don Bosco sestrama objavio svoje viđenje da je Marija Pomoćnica u kući, da hoda kućom i da je zadovoljna sa sestrama. Tako je iskustvo u Nizzi Monferrato i našim postulanticama još više približilo početke nastanka Družbe i njezin razvoj sve do danas. Uz pomoć sestara koje vode formaciju i sudjeluju u posredovanju sadržaja salezijanske karizme: s. Marisu Fasano i s. Paolu Cuccioli, imale su također priliku susresti sr. Pieru Cavaglià, iznimnu poznavateljicu salezijanske karizme i povijesti naše Družbe. Ona im je približila život i poslanje Majke Mazzarello i veličinu i ljepotu naše Družbe. Postulantice su posjetile Zavod, Kuću za odmor starijih sestara, župu sv. Ivana Krstitelja i groblje na kojemu su pokopane naše prve sestre. S. Paola ih je upoznala s arhivom, a imale su priliku vidjeti i original slike i rukopise s. Terese Valse. U završnoj podjeli dojmova, željne ponovno posjetiti ovu našu prisutnost, definirale su ovo iskustvo prebogatim jer su se osjetile dijelom velike obitelji, živim dijelom povijesti koja stoji na čvrstim temeljima i koja se nastavlja i po njihovoj radosti, mladenačkom oduševljenju i zahvalnosti za dar salezijanske karizme.