U sklopu svoje službene vizitacije Hrvatskoj salezijanskoj provinciji, regionalni savjetnik don Tadeusz Rozmus posjetio je i kćeri Marije Pomoćnice u Rijeci. Bio je to posljednji posjet u njegovom šestogodišnjem mandatu prije Vrhovnog sabora SDB. U bratskom ozračju i jednostavnosti, don Tadeusz je zahvalio sestrama za prisutnost na riječkom prostoru, kao i za promicanje salezijanske karizme posebno u župi Marije Pomoćnice i Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u kojima djeluju. Na kraju susreta, zajedno sa sestrama, u kapelici se pomolio i preporučio Mariji Pomoćnici njihov pastoralni hod i plodnost svetim zvanjima.