POSJET DON FILIBERTA GONZALEZA SESTRAMA U ZAGREBU

Don Filiberto je između ostalog predložio neke zajedničke dane na području komunikacije te rad na komunikaciji sa svim članovima Salezijanske obitelji. Srdačno se interesirao o doprinosu sestara po tom pitanju i ohrabrio u daljnjem nastojanju oko toga da budu komunikatori dobra i svetosti.