PORUKA MIRA UOČI POČETKA 23. VRHOVNOG SABORA

Majka Yvonne Reungoat i sudionice sabora odgovorile su na ovaj poziv „Porukom mira svijetu“ prigodom Svjetskog dana mira, 21. rujna. Ova poruka želi biti znak solidarnosti sa žrtvama sukoba i na poseban način obnova zadaće odgoja za mir.
Poruku mira u cijelosti možete pročitati na mrežnoj stranici Družbe www.cgfma.org.