Biskup Tunisa izjavio je da se do sada u Tunisu nije dogodio nijedan napad na kršćane, ali da je salezijanska zajednica dva tjedna prije don Marekovog ubojstva primila jedno prijeteće pismo. Vijesti javljaju da je 22. veljače zbog sumnje na ubojstvo don Mareka uhićen majstor koji je radio u salezijanskom školskom centru. Sumnja se da je motiv ubojstva novac koji nije utrošio u građevinske zahvate, kao što je bilo određeno, već ga je potrošio u privatne svrhe. Dok molimo za pokoj duše don Mareka, molimo i za svu našu braću salezijance koji pronoseći salezijansku karizmu u svijetu punom opasnosti poput Jaganjca na križu svakodnevno daruju svoje živote.

 

Odgovori