Pokrajinsko vijeće Salezijanaca suradnika u Žepču

Don Petar Belina predstavio je tiskano izdanje Projekta apostolskog života koji je obogaćen važnim dodatnim tekstovima i pojmovnim kazalom. Prijevod i korekturu napravio je don Petar Belina, stručnu lekturu don Ivan Marijanović, a lekturu prof. Olga Horvat. Projekt apostolskog života – PAŽ suradnici će moći nabaviti u svojim mjesnim središtima. Članovi pokrajinskog vijeća, među kojima je i predstavnica KMP, s. Maja Dolenec, dali su izvješća po službama. Važna vijest je da bi se drugog vikenda u rujnu trebala održati skupština. Ove godine duhovne obnove na razini pokrajine neće biti zbog sudjelovanja suradnika na hodočašću u Torino. Vijećnici su imali priliku osjetiti dijelić dječjeg ljeta koje je tog dana završavalo, a uz više od 300 djece i 40 animatora, svoj doprinos dali su i žepački suradnici koji su pripremali hranu i ostalo što je bilo potrebno.

alt