alt

O predstavljanju pobudnice i njezinom odjeku na život i pastoralno djelovanje družbe, Majka Yvonne Reungoat osvrnula se u svojoj okružnici br. 942.

“U trogodišnjem hodu priprave za proslavu dvjestogodišnjice Don Boscova rođenja, potrudile smo se produbiti njegov povijesni lik i potom upoznati njegove crte kao odgojitelja. Sada smo pozvane dublje proniknuti duboku tajnu i posljednji razlog njegove izvanredne apostolske aktivnosti, kako naglašava vrhovni poglavar, i otkriti „Don Bosca mistika“, njegov nutarnji život, njegovu duboku sjedinjenost s Bogom bogatu vjerom, nadom i pastoralnom ljubavlju koja bijaše izvor plodnosti njegova djelovanja i aktualnosti u svakom vremenu.

Ponekad, ističe vrhovni poglavar, i nama može pobjeći njegova „bliskost“ s Bogom. Tko zna da nije baš to ono najbolje što imamo od njega kako bismo ga mogli voljeti, zazivati, nasljedovati, slijediti sve do toga da susretnemo Gospodina Isusa i omogućimo mladima da ga sretnu.

Svaki aspekt Pobudnice zaslužuje biti pročitan svježinom uma, otvorenošću srca i strastvenošću duha otvorenog za zahtjeve da mihi animas cetera tolle. Ovo geslo, sažetak Don Boscove duhovnosti, i danas može biti poticajno za mlade naraštaje koji nas prozivaju i kojima imamo poseban zadatak ponuditi salezijansku duhovnost. U njoj mogu naći odgovor na svoju potragu za istinskom srećom. Salezijanska duhovnost jest temelj Pokreta salezijanske mladeži koji traži doprinos jedne uvjerene i konkretne animacije od strane različitih grana Salezijanske obitelji.

Radi se od duhovnosti koja otvara put ka svetosti, visokoj mjeri kršćanskog života: duhovnosti vazmenog (uskrsnog) iskustva koja nam daje otkriti i cijeniti vrijednost radosti kao najvidljivijeg izraza Isusove ljubavi na licu onoga tko ga je susreo.

Duh Sveti prosvijetlio je nasljednika svetoga Ivana Bosca u pripremanju Pobudnice za 2014. jednom živom, aktualnom i proročkom crkvenom intuicijom. Mislim na nedavno izašlu apostolsku pobudnicu pape Franje Evangelii gaudium, u kojoj je radost programatska nit za jednu misionarsku Crkvu pozvanu na novo razdoblje evangelizacije. Sveti Otac tvrdi da s se Isusom Kristom radost uvijek ponovno rađa.

Svetost i radost nalaze svoj izvor u pastoralnoj ljubavi koja je potakla Don Bosca da traži „slavu Božju i spasenje duša“ sve do posljednjeg svoga daha, kako bi mladi mogli rasti kao pošteni građani, dobri kršćani budući stanovnici neba.

Živjeti i djelovati u duhu pastoralne ljubavi kako ju shvaća naš utemeljitelj, znači doprinositi ostvarivanju jedinstva u našem osobnom životu i usklađivanju napetosti koje proizlaze između molitve i djelovanja, između zajedničkog života i apostolskog rada, između odgoja i evangelizacije, između profesionalnosti i apostolata.

Pozivam vas, drage sestre, da osobno pročitate Pobudnicu, da ju podijelite među sobom, s mladima i odgojnim zajednicama. Pohod Don Boscove urne po svijetu u tisućama je osoba različitih kategorija i društvenih klasa, probudio novo oduševljenje i obnovljenu ljubav za „sveca mladih“. Zajedno produbiti Pobudnicu optimalna je prigoda da se tim iskustvima pruži kontinuitet i nutarnja stabilnost kako bi se oduševljenje i svečanost preobrazile u konkretno zalaganje na navještaj Isusa mladima, kako onima siromašnima vrijednostima, tako i onima koji su u potrazi za smislom života spremni darovati ga izgrađivanju Božjeg kraljevstva u salezijanskom duhu.

Zastupat ću sve vas, drage sestre, u izražavanju zahvalnosti vrhovnom poglavaru za dar Pobudnice. Ona nas ne priprema samo na proslavu dvjestogodišnjice Don Boscova rođenja, nego i obogaćuje naš hod pripreme za 23. VS.

Bezgrješna Pomoćnica, sigurna voditeljica i neusporediva učiteljica za svetog Ivana Bosca i svetu Mariju Dominiku Mazzarello, neka vam svima bude prisutnost koja vas podržava, hrabri i ulijeva nadu u ovo vrijeme milosti. Bog vas blagoslovio! ”

Rim, 1. siječnja 2014.

alt

Odgovori