Osnovan Nadbiskupijski Ured za katoličke škole u Rijeci

Predstojnicom Ureda imenovao je gđu Kseniju Rukavina Kovačević, koja ujedno
obnaša i službu predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije. Tim je
povodom dana 19. listopada pozvao ravnatelje navedenih škola, doc. dr. sc. don
Niku Tunjića i s. Maju Dolenec (Družba sestara Kćeri Marije Pomoćnice), te predstojnicu novoosnovanog ureda na prvi
zajednički susret. Tema susreta bila je ustroj rada Ureda i njemu
pripadajućeg Vijeća koje će biti sastavljeno od sljedećih članova: predstojnica
Ureda, ravnatelji katoličkih škola na području mjesne Crkve, predstavnici
roditelja i učitelja pojedinih katoličkih škola.

Odredbom HBK o katoličkim osnovnim i srednjim
školama temeljne zadaće Nadbiskupijskog ureda za katoličke škole su:
„promicati, međusobno povezivati i razvijati katoličke škole unutar mjesne
Crkve; brinuti se da pojedine katoličke škole djeluju u skladu sa svojim
statutima kao jedinstven i usklađen sustav; paziti na njegovanje posebnosti
katoličkih škola, kako u odgojno-obrazovnom tako u drugim odobrenim programima,
u formaciji njihovih djelatnika i odgoju učenika u duhu evanđeoskih
vrijednosti; provoditi u djelo odgojno-obrazovni projekt; u povezanosti s
osnivačem voditi brigu o materijalnom poslovanju škola, održavanju školskih
zgrada i nabavi opreme te surađivati s Nacionalnim uredom i predstavnicima
mjerodavnih vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima
koja se odnose na katoličke škole“ (Odredbe, čl. 23). Zadaće Vijeća
Nadbiskupijskog ureda su: „brinuti se za provođenje pastoralnih smjernica
dijecezanskog biskupa u povezanosti s općim smjernicama katoličkoga odgoja i
obrazovanja; razmatrati materijalna pitanja katoličkih škola kao i ona koja se
tiču njihova života i djelovanja unutar mjesne Crkve; sudjelovati u formaciji
djelatnika i odgoju školske djece i mladih u duhu evanđeoskih vrijednosti“ (Odredbe,
čl. 26).

Na
području Hrvatske trenutno djeluje 10 osnovnih i 12 srednjih katoličkih škola.
Nad/biskupijski uredi za katoličke škole u Hrvatskoj u uskoj su povezanosti s
Nacionalnim uredom za katoličke škole i Vijećem HBK za katolički odgoj i
obrazovanje. (Preuzeto s web stranice Riječke nadbiskupije)

alt