Opis

Temeljne značajke pedagogije susretljive ljubavi ili preventivnog sustava su:

  • Razum
  • Vjera
  • Ljubaznost

Kao takve obuhvaćaju sve razine ljudske osobnosti: njezine intelektualne mogućnosti, njezinu volju i njezina čuvstva. Te značajke produbljuju se u konkretnom djelovanju putem zajedničkih projekata koji smjeraju cjelovitom odgoju i obrazovanju te evangelizaciji mladog bića. Od odraslih zahtijeva takvu ponudu evanđeoskih vrijednosti koju mladi mogu prihvatiti kao i njihovo svjedočanstvo. Osobita joj je značajka usmjerenost na pozitivne mogućnosti mladog bića koja proizlaze iz čvrstog uvjerenja da u svakome postoji „točka osjetljiva za dobro“. Ostvarivanje ove pedagogije odvija se u stavu oduševljenja, poštovanja i dobrote kao izraza Božje očinske ljubavi.

Odgojno-obrazovni rad srce je ženskog izričaja salezijanske karizme. Kroz njega se gradi identitet svake kćeri Marije Pomoćnice i njezin put svetosti. Prožimanje odgoja i obrazovanja i duhovnosti može se sažeti sintagmom „odgajati evangelizirajući i evangelizirati odgajajući“. S obzirom na potrebe društva, vremena i okolnosti u kojima sestre djeluju, odgojno-obrazovni interventi prilagođuju se i mijenjaju.