Oko s. Marice uvijek mnoštvo djece

S. Marica piše: “Tema ovogodišnjeg oratorija bila je nadahnuta na biblijskoj priči o 12 plemena Izraelovih. Dobro su nam došla imena dvanaestorice braće jer se prijavilo više od 1200 sudionika tako da je u svakoj skupini bilo više od 100 djece. Pomagali su nam i naši animatori. Svi su htjeli biti u skupini “Josip” jer im se on svidio kao lik, a nitko u skupini “Dan” jer to ime u malgaškom prijevodu nema lijepo značenje. Međutim, kada su počele igre zaboravilo se na imena skupina jer su se svi trudili postići što bolje rezultate. ja sam vodila 3 kreativne radionice. Veći su u jednoj skupini izrađivali Marijin lik tehnikom zlatoveza, drugi su radili narukvice s perlama i treći su izrađivali torbice. U svakoj kreativnoj radionici bilo je oko 60 djece, a kada bi u kojoj od ostalih skupina nestalo materijala svi su djecu slali k meni jer “kod s. Marice nikada ne nestane materijala” pa se ponekad u prostoru gdje smo bili smješteni od silnog mnoštva nije moglo kretati. Animatorima zbog opsega posla vrijeme je brzo prolazilo, ali ponekad je bilo i dosta naporno jer nisu sva djeca uvijek kao anđeli, niti svi animatori kao don Bosco. Pa ipak, bez obzira na sve, najljepše je bila spoznaja da uz igru i kreativne radove ova djeca su bila sretna i sigurno tih dana bliža Isusu.”