8. prosinca karizmatski je
događaj. U „Uspomenama iz Oratorija“ don Bosco prepričava svoj susret s
Bartolomejem Garellijem na svetkovinu Marije Bezgrešne, prihvaćenu kao dan kada
je rođen salezijanski oratorij, djelatnost koja će ostati paradigma svih djelatnosti Salezijanske obitelji
u korist mladih.
Dokument “Da život imaju, u izobilju da ga imaju” nastao je kao odgovor na
poticaj 21. Vrhovnog sabora Družbe koji nas je sve pozvao na sudjelovanje „u
životnom procesu obnove, u kontekstu proučavanja posvećenog života u Crkvi na
različite načine, među kojima i „oblikovanjem smjernica odgojno – obrazovnog
poslanja KMP.“ Priprema dokumenta obuhvatila je cijelu Družbu i sam proces
nastanka imao je za cilj „dati novi polet našem životu, životu naših odgojnih
zajednica, stvarnosti u kojima djelujemo
i životu mladih.“ Naše odgojno poslanje
ima za cilj dati puninu života ne samo mladima, nego svim onima koji se,
zajedno s nama, u našim djelatnostima, na različite načine bave odgojnim
poslanjem. Punina života proizlazi iz susreta s Isusom koji je model i izvor
života. Dokument „Da život imaju, u izobilju da ga imaju“ preveden je na više
od 20 jezika, što je znak prihvaćanja i vrednovanja smjernica koje pomažu rasti
u svijesti da je odgojno poslanje povjereno odgojnoj zajednici. Smjernice su
zamišljene kao doprinos pastoralnoj
formaciji KMP i laika odgajatelja na svim razinama, s naglaskom na biti, iz čega proizlazi djelovati s mladima i među mladima.
Posljednjih godina Komisija za Pastoral mladih provincijama je ponudila razne
teme Smjernica kroz priručnik na 5
jezika. Dokument je pridonio osviještenosti potrebe mentaliteta planiranja. Mnoge provincije izradile su provincijalni plan prema smjernicama Dokumenta. 5 strategija koje Dokument predlaže postaju izbor i zajednički hod: formirati se
i raditi zajedno; praćenje mladih; Pokret salezijanske mladeži; volontarijat;
koordinacija za zajedništvo. Svijest da,
onoga tko odgaja pokreće kreativna ljubav, otvorila je nova obzorja za nove
prisutnosti, kao izraz našeg odgojnog odgovora na različite kontekste. Dokument je naveo
„kriterije” koji karakteriziraju salezijanski ambijent, stavljajući naglasak na
odgojnu vrijednost ambijenta, jednu od genijalnih intuicija don Bosca i Majke
Mazzarello. 10 godina nakon otiska Smjernica
možemo reći da su otvoreni novi putevi. Nastavljamo biti „provocirane“ od samog Dokumenta na našem eklezijalnom putu,
u današnjem svijetu. Geste i riječi pape Franje potiču nas ka vjerničkom iščitavanju
stvarnosti, kako bismo ju prihvatili s nadom i ukazuju na hitnoću dinamike
„izlaženja“ kako bismo išle mladima ususret, posebno onima na periferiji, da nađu mjesto u našim srcima, životima i zajednicama. Izaći i biti s ljudima načini su kojima možemo dati novo značenje i
novi utjecaj našeg odgojnog poslanja, ostavljajući iza sebe usredotočenost
na same sebe koja nas ne otvara prema onom najvažnijem. Izaći i biti s ljudima vode nas da
Boga gledamo licem u lice, jer mladi su naša „sveta zemlja“, mjesto našeg
susreta s Bogom. U svijetu koji vapije za radošću i nadom, budimo svojim
životom nositeljice one radosne vijesti koja se zove: Isus Krist. Njega
susrećemo u životnim iskustvima, Njega koji je izvor života, života u izobilju.

alt

alt

Odgovori