MISIJSKA NEDJELJA NA JARUNU

U “poslu” gradnje svijeta sudjelovali su prvopričesnici, zatim djeca koja se okupljaju na subotnjem oratoriju “Dominik Savio” u sklopu župe, i djeca – članovi dječjeg župnog zbora “Don Boscova radost”. Donoseći u ulaznoj procesiji pojedine kontinente na koje su potom pričvrstili svoje molitve, na simboličan i simpatičan načn, djeca su izrazila svoju svijest o potrebama bližnjih u svijetu i svoju želju da im pomognu.
Naravno, potrebno je naglasiti da bi ova inicijativa bila daleko siromašnija kada je svojom kreativnošću, ljubavlju i suradnjom ne bi obogatile naše sestre: s. Jelena i s. Zrinka, i zauzeti animatori dječjeg župnog  oratorija!