Zato su sestre i studentice zajedno sudjelovale na euharistijskom slavlju u čast Duhu Svetomu. Povod i više nego potreban: budući da je razdoblje ispitnih rokova, Duha Svetoga zamolili smo za snagu i prosvjetljenje, kao i za ustrajnost u svakodnevnim akademskim obvezama. Svetu misu predslavio je škurinjski župnik vlč. Mate Berišić. Osvrčući se na čitanja približio je lik proroka Jeremije koji je dobio sve ono što isprva nije imao u planu ili nije niti želio. Pa i poteškoće koje su ga zadesile nisu bile osuda, već mogućnost sve većeg približavanja Bogu i ostvarivanja poslanja koje mu je Bog povjerio. I dok molimo za milost uslišanja naših potreba, lijepo je doći kasnije i zahvaliti Gospodinu jer nas štiti, brani, jer nam pomaže i vodi nas u onom poslanju koje je svakoj povjerio. Studentice su na oltar uz kruh i vino prinijele napisane kolegije i datume ispita, simbol ovoga razdoblja života koje trenutno proživljavaju i u pouzdanju povjeravaju Gospodinu.

Odgovori