Na svetkovinu Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, u zajednici kćeri Marije Pomoćnice u Rijeci, 11 djevojčica primljeno je u Marijansku grupu „Fiat“. Nastala je tako nova skupina djevojčica koje su nakon pripremnih susreta u kojima su redovito i marljivo sudjelovale, kao i duhovnog praćenja s. Jelene, izrazile želju nasljedovanja Marijinog primjera u svom životu. U zajedništvu sa sestrama i roditeljima djevojčice su svečano izrekle svoj radosni pristanak koji ima i svoje vanjsko obilježje: Marijinu medaljicu, pravilnik i plave majice, znakove pripadnosti i ponosa da pripadaju Mariji i da su ozbiljno shvatile ovaj lijepi izazov.