Početkom studenoga, zbog rata u Sudanu i sukoba između vojske i paravojnih snaga, bomba je pogodila kuću Kćeri Marije Pomoćnice u Karthoumu, ostavljajući iza sebe velika oštećenja. U kući boravi 5 sestara, svećenik, majke s djecom, učitelj i skupina starijih i bolesnih ljudi. Svećenik, otac Jacob, svjedoči o događaju: “Bomba je eksplodirala u dva navrata. Pogodila je prvi kat na desnoj strani kuće, a druga eksplozija je pogodila lijevu stranu kuće. U tom trenu majke s djecom bile su u donjem dijelu kuće. Tijekom eksplozije, uništena je velika slika Marija Pomoćnice u dvorištu. Čini da se Marija za nas žrtvovala jer unatoč velikoj šteti, vrata na kojima je slika zaštitila su ukućane od gelera i komadića cigli. Učitelj je ranjen u noge, jedna FMA u leđa, ali nisu u životnoj opasnosti. Dok zahvaljujemo Mariji za čudesnu zaštitu, nažalost situacija u Sudanu je opasna  i zabrinjavajuća.

Vrhovna Majka s. Chiara Cazzuola , 11. studenoga primila je poziv iz zajednice FMA iz Karthouma što je veliko čudo budući da je sestrama teško pronaći prikladan trenutak za povezivanje. Sestre javljaju da su dobro, a oko kuće je sve razrušeno. Kada je stanovništvo vidjelo kolika je šteta kod sestara, odmah su došli vidjeti jesu li žive, jesu li dobro i što im je potrebno. Sestre zahvaljuju cijeloj Družbi za blizinu, molitvu i priliku da mogu u ovim dramatičnim trenucima ipak ostati ondje gdje jesu jer one su jedina nada ljudima koji su ostali i koji kažu: „Dok god ste vi (FMA) ovdje, mi imamo nadu; nemojte nas i vi napustiti!“

Za vrijeme poziva čuo se dječji plač. Djece je oko 50, zajedno s majkama i mnogim siromasima. Sestre sve primaju, do te mjere da više ne znaju koliko ljudi imaju u kući. Majka Chiara poziva sve zajednice FMA u svijetu i sve ljude dobre volje na molitvu i blizinu.