Kroz vrijeme
korizme također su izrađivale prigodne uskrsne piliće čija je prodaja također bila
namijenjena u dobrotvorne svrhe. Malim gestama pažnje podsjetile su se riječi pape
Franje da se Božje milosrđe može širiti u životu svake osobe potičući nas na
ljubav prema bližnjemu i oživljavajući tjelesna i duhovna djela milosrđa koja
nas podsjećaju, da se naša vjera izražava upravo u konkretnim i svakodnevnim djelima
kojima je cilj pomoći bližnjemu u tijelu i duhu: hraniti ga, odjenuti,
utješiti, odgojiti…A kad se srcem daruje, stostruko se prima!

alt

alt

Odgovori