U utorak 15.3. FMA iz Zagreba, kandidatkinje i studentice KDS „Laura“ pripremile su i molile Križni put za mir u svijetu, posebno u Ukrajini. Zajednici se u molitvi pridružila i provincijalka s. Marija Šimenc koja je tih dana bila u godišnjoj vizitaciji zajednici. Križni put su djevojke same osmislile svijetlećim staklenkama koje su same obojale i pripremile prema postaji koju su animirale. Križni se put temeljio na dijelovima poruke pape Franje za 53. svjetski dan mira 2019. godine koju smo upotpunili razmatranjima o osudi, križu svakidašnjice, strahu pred padovima, razočaranjima, prihvaćanju drugih i oprosta, te o darivanju i primanju bez uzvrata. Kao zaključak molitvenog dijela prisutne sestre i studentice zasadile su sjemenke suncokreta jer već u tom simbolu imamo primjer da je potrebno umrijeti kako bi se rodio i nastao novi život. Večer je završila trenutkom koji u salezijanskoj tradiciji nazivamo Riječ za Lakunoć koju je prisutnima uputila provincijalka. Osvrćući se na ovogodišnju Pobudnicu Vrhovnog poglavara SDB, don Angela Fernandeza Artimea, istaknula je važnost da sve što živimo i činimo bude iz ljubavi, a ne na silu jer Bog želi da sve činimo srcem i to nas vodi u ljubav i oslobađa od sile. Isus je nosio križ iz ljubavi koja je bila puno veća od ljudske sile. Bog želi da živimo u ljubavi, a takav život temelj je i za mir duše. Potrebno je tražiti načine da realiziramo taj poziv na ljubav.