KRIŽNI PUT – ODGOVOR NA SVA ŽIVOTNA PITANJA

Hodajući za križem, mladi su se na križnome putu susreli sa svojim Otkupiteljem. Koncipiran kao razgovor mladih s Isusom, tekst križnoga puta mlade je potaknuo na produbljivanje njihova prijateljstva s Kristom. Mladi su u svakoj postaji križnoga puta pred Isusa stavili svoje brige i vlastite križeve, postavljajući mu brojna pitanja koja pritišću njihove mlade živote. Isus je svakom postajom svoga križnoga puta nudio odgovor, ne posustajući i hrabro noseći na svojim leđima težak križ naših grijeha i pozivajući nas da i mi hrabro i bez straha ustrajemo u nadi i ljubavi kojom možemo promijeniti svijet.

Poruka križa

U svom nagovoru na kraju pobožnosti križnoga puta i zagrebački je nadbiskup ohrabrio mlade rekavši im kako im je Isus uvijek bliz, a osobito na njihovim životnim križnim putevima. „Večeras nam je Isus govorio i o padovima i o dizanjima, o tome da treba ustrajati do kraja“, rekao je Kardinal mladima te svratio njihov pogled na križ: „Vi gledate kiževe, tri su križa ispred nas. Tu je Isusov križ, tu su i naši križevi, a s Isusova križa progovara ljubav. On je završio na križu jer nas je ljubio, i to je taj misterij Boga koji je toliko ljubio čovjeka. Kad god pogledamo križ, mi mislimo na ljubav, vidimo očima vjere na križu ljubav, Božju ljubav koja nas čeka, koja nam oprašta, koja nas obnavlja. To je poruka križa!“

Govoreći i opraštanju, Kardinal je podsjetio mlade na riječi pape Franje koji je u nekoliko navrata ponovio kako se Isus nikada ne umara opraštati nam, već smo mi ti koji se umaramo tražiti oproštenje. Potom je poručio mladima: „Nikada se, dragi mladi, ne umorite upravo to – tražiti oproštenje. I u svom životu računajte s jednim velikim sredstvom napretka, a to je sveta ispovijed. Ispovijed je sredstvo našega napretka i rasta.“

Ne bojte se!
Ova pobožnost bila je ujedno i susret zagrebačkoga nadbiskupa s mladima koji se pripremaju za Susret hrvatske katoličke mladeži koji se 26. i 27. travnja održava u Dubrovniku, budući da kardinal neće sudjelovati na SHKM, već će prisustvovati kanonizaciji bl. pape Ivana Pavla II. i bl. pape Ivana XXIII. Kardinal je mladima zaželio radostan i plodonosan susret te ih podsjetio na prve i najsnažnije riječi koje su obilježile ponfitikat pape Ivana Pavla II.: „Ne bojte se! Ne bojte se Krista! Otvorite vrata svoga srca Kristu jer Krist zna što je vama potrebno!“ Zagrebački je nadbiskup završio svoj nagovor upravo molitvom da „uvijek vrata svoga srca raskrilimo k Kristu jer on je na našoj strani“, nakon čega je mladima udijelio blagoslov.
(Preuzeto s mrežne stranice Pastorala mladih zagrebačke nadbiskupije)

alt

alt

alt