Kako postati KMP

Da bi neka djevojka postala sestra kći Marije Pomoćnice potrebno je prije svega da u sebi osjeća snažnu želju za potpunim darom svoga života Bogu. Tu želju, dakle, prepoznaje kao Božji poziv. Kada je svjesna toga poziva na izričitu molbu započinje put redovničke formacije koja ima nekoliko faza.

KANDIDATURA: U ovom razdoblju djevojka osnažuje iskustvo vjere i kršćanskoga života. Produbljuje smisao krštenja, raste u samospoznaji, upoznaje se s osnovama salezijanske duhovnosti i životom u redovničkoj zajednici, i stječe neka iskustva pastoralnog rada.

POSTULANDAT: U ovom razdoblju djevojka produbljuje svoj poziv, radikalnije živi svoje kršćanstvo i osobni odnos s Kristom te primjerenim sredstvima i spoznajama usvaja duhovnost sv. Ivana Bosca i sv. Marije Dominike Mazzarello.

NOVICIJAT: U ovom razdoblju djevojka započinje iskustvo redovničkoga života kroz upoznavanje i življenje pravila Družbe, salezijanske karizme, zajedničkog života i integraciju molitve i rada, te usvaja identitet kćeri Marije Pomoćnice. Na kraju novicijata polaže prve zavjete i postaje časna sestra.

JUNIORAT: U ovom razdoblju privremenih redovničkih zavjeta sestra ujedinjuje u sebi sve dimenzije redovničkog poziva u svakodnevnom životu i radu, dodatno se formira i punopravno sudjeluje u životu Družbe. Razdoblje juniorata završava činom polaganja doživotnih zavjeta.

TRAJNA FORMACIJA: U ovom razdoblju koje traje do kraja života sestra svakoga dana iznova obnavlja svoju vjernost Bogu u kreativnom nastojanju da odgovori na potrebe siromašnih mladih u vremenu i situaciji u kojoj živi.