IZABRANA NOVA NACIONALNA PREDSTAVNICA PSM

Godine 2006. uključila se u Odbojkaški klub Don Bosco, a 2009. je postala animatorica na Knežiji. Od 2013. do 2015. bila je regionalna predstavnica PSM-a za Zagreb. Trenerica je u Odbojkaškom klubu Don Bosco i suradnica Ureda HBK-a za mlade. Završila je Učiteljski fakultet, a trenutno stažira u dječjem vrtiću. Molimo za Ivanu u ovoj novoj salezijanskoj avanturi života i svetosti.

„Ona je osoba koja je odmalena odgajana u salezijanskom duhu i vjerujem da će donijeti mnogo toga lijepoga za našu salezijansku mladež. Preporučam ju sve u vaše molitve, da ovu službu može obavljati radosno i s velikom željom da radi za spas mladih!“ (Antonija Ledenko, donedavna Nacionalna predstavnica PSM)