Od 10. do 12. siječnja održan je 2. susret djevojaka od 17 do 30 godina u ciklusu duhovnih obnova Paaa u Rijeci. U međunarodnoj skupini sudjelovalo je 15 djevojaka i 5 sestara koje su pripremile i izvodile program na temu biblijskih i salezijanskih žena, te molitve psalama. Treći susret održat će se u Ljubljani (Slovenija) od 6. do 8. ožujka 2020. godine. Tema je: osobna molitva, sloboda i razlučivanje. Prijave su do 1. ožujka 2020. godine na mail kmp.paaa@gmail.com ili na mob. 099/6750381 (s.Zrinka).