Djevojčice iz Marijanske grupe na zimovanju u Čabru

Iako nije bilo snijega vrijeme je brzo prolazilo uz zajedničke šetnje, igre, natjecanja. Nova poznanstva i sklapanje prijateljstva posebno su obilježili tih 5 dana. A hod s Marijom, koja je uzor vjernica za sve, potkrepljivao je jutarnju i večernju molitvu te razmišljanja i produbljivanja vlastite vjere i kršćanskih stavova. Na povratku zaustavile su se u Delnicama na klizanju nakon kojega su se i pozdravile s prijateljicama iz Rijeke i zaželjele jedno oduševljeno: do viđenja na godinu! Ako Bog da. Zahvalne dobrom Bogu i dobrim ljudima koji su doprinijeli materijalno i duhovno, kreću u novu godinu i novo polugodište osvježene Marijinim majčinskim blagoslovom i nastojanjem biti joj bar malo slične.