Travanjska devetnica u čast Mariji Pomoćnici kršćana, ponovno okuplja svoje molitelje. Ovaj mjesec devetnica je povezana s trećom i četvrtom fazom pripreme za Dan zahvalnosti u našoj Družbi koji će se 26. travnja proslaviti u Mozambiku u Africi. Te faze odnose se na produbljivanje ekološke duhovnosti i Blaženstava, a tema devetnice nadahnuta je psalmom 8 koji naglašava veličinu Stvoritelja i ljepotu čovjeka i svega stvorenoga. Naglasak devetnice je na stavu zahvalnosti za sve stvoreno, za ljepote koje nas okružuju, za svaku osobu koja je stvorena na sliku i priliku Božju, za sve u čemu u svakodnevici možemo prepoznati Božju prisutnost i ljepotu.