DAN ZAHVALNOSTI

Prva zahvala izrečena je Bogu euharistijskim slavljem koje je
predslavio provincijal slovenske provincije, don Marko Košnik.
Slijedila je zahvala oko zajedničkog stola za vrijeme koje se
okupljenim sestrama obratila provincijalka slovensko-hrvatske
provincije s. Mojca Šimenc koja je između ostaloga istaknula:

alt

alt

alt

Mi, kćeri Marije Pomoćnice, ne samo da darujemo Bogu svoj život
u vjeri i zahvalnosti, nego još većma, prema don Boscovoj želji mi
smo živi spomenik zahvalnosti Mariji Pomoćnici. Naš odgovor na dar
pozvanosti dajemo sa zahvalnošću, radosno, i u toj dinamici uvršten
je i Dan zahvalnosti. Započeo je u Valdoccu i u Morneseu, tipičan
za ono povijesno vrijeme. Danas, sa zahvlanošću želim naglasiti da
je doprinos svake od vas jedinstven u životu naše provincije.
Zahvalnost se rađa iz molitve. Kći Marije Pomoćnice koja moli,
doživljava u srcu iskustvo rasta i zahvalnosti prema bližnjima.
Kada zahvaljujemo i Marija nam je blizu. U svojem srcu Bog nas je u
ljubavi izabrao i pozvao. U najtežim trenucima svojega života,
prije nego što je sve bilo dovršeno, Isus nam je dao Mariju za
majku. Marija, koja je u vjeri dala život Božjem sinu, daje život
vjere svakoj od nas. U svakidašnjici nas uči da je moguće
pretvoriti štalicu u kuću za Isusa, živjeti radost zahvalnosti,
učiniti sve da ne nedostaje vina na stolu života…

Na završetku slavlja, s. Mojca je svakoj
zajednici poklonila Mariju koja je otvoreno
i slobodno slušala Božju riječ koji joj se samo jedanput direktno
objavio. Nakon toga razmatrala ga je cijelog života u osobi Sina,
čuvajući sve događaej u svome srcu i rastući u vjeri kada su
događaji bili nerazumljivi ljudskom poimanju. Marija nas poziva da,
osluškujući Duha Svetoga, učinimo jedan korak više od onoga što
smatramo mogućim.

alt

alt