BOŽJA ČUDESA NA „BONOFESTU 2011.“

Nastavak je uslijedio sudjelovanjem na „Bonofestu 2011.“ u Vukovaru gdje je 5 predstavnica istoimene skupine, zajedno sa s. Zrinkom Majstorović nastupilo s pjesmom „Život na dar“. Bile su to Ivana, Hana, Petra, Petra i Martina. Čuda su moguća! Želimo im da svojom radošću, oduševljenjem i mladenačkom kreativnošću, ustraju u proslavi Krista pjesmom.