Božićni susret KMP na Bledu

Susret je svojom nazočnošću obogatila s. Mira Peče, vrhovna savjetnica iz Rima, kao i naša misionarka s. Marica Jelić koja djeluje na Madagaskaru. Na samom početku, s. Majda Pangeršič uvela je sestre u susret molitvom Duhu Svetomu, nakon čega je provincijalka s. Damjana Tramte uputila pozdrav dobrodošlice.

alt

alt

S. Mira je nastavila predstavljanjem tijeka događaja Vrhovnog sabora osvrnuvši se ne samo na ono što je na Saboru bilo rečeno, već i na svjedočanstva laika i mladih koji su ostavili svoj doprinos i trag. Nakon kratke pauze slijedio je rad po skupinama koji se temeljio na promišljanju o 5 smjernica-pitanja kojima su se bavile sabornice, ali koja na lokalnim razinama provincija i zajednica itekako treba uzeti u obzir, živjeti, ostvarivati u onim novim nadahnućima koje nudi i daruje Duh Sveti. Sestre su bile pozvane prokomentirati i izabrati izazove, a s obzirom na njih i kakvu promjenu mislenosti to od nas zahtjeva i koja konkretna ostvarenja.

alt

alt

Svaka skupina predstavila je svoja razmišljanja. Nakon zajedničkog blagovanja nastavilo se promišljati o poticajima sa Vrhovnoga sabora koje je predstavila s. Damjana Tramte. Na kraju ovoga dijela pogledali smo simpatičnu prezentaciju zahvale naših kandidatica Andreje i Jelene. Sve nakane, nadahnuća, osobne i zajedničke potrebe prikazane su u euharistijskom slavlju. Susret se temeljio na vizualnoj prezentaciji događja susreta učenika iz Emausa.

alt

alt

alt

Susret je završio sestrinskim druženjem i solidarnošću u čišćenju snijega koji je do tada već bio dosta napadao.

alt