Kako postati KMP

Da bi neka djevojka postala sestra kći Marije Pomoćnice potrebno je prije svega da u sebi osjeća snažnu želju za potpunim darom svoga života Bogu. Tu želju, dakle, prepoznaje kao Božji poziv. Kada je svjesna toga poziva na izričitu molbu započinje put redovničke formacije koja ima nekoliko faza.

Saznaj više