Nakon uvodnih
pozdrava provincijalke s. Damjane Tramte i molitve, sestre su se prisjetile sadržaja Dokumenta
23. Vrhovnog sabora Družbe o temi komunikacije.
Svjesne da je Dokument produžetak milosnog događaja Vrhovnog sabora u
konkretnosti svakodnevice, sestre su bile potaknute razmišljati o svojem odnosu
prema novim tehnologijama za kvalitetniju (in)formaciju i komunikaciju.
Slijedila su izlaganja mag. Nataše Ropert (Sveučilište Addictiva) na temu:«Naši
odnosi u vremenu »infomanije«« i s. Irene Mohorič, uršulinke, koja je
predstavila temu: »Napasti sredstava društvene komunikacije u redovničkom
životu«. Nakon izlaganja sestre su u skupinama
podijelile svoje dojmove i ono što ih je najviše potaknulo s predavanja. U
mnoštvu dobrih odjeka i prijedloga ističemo slijedeće: sredstva društvene komunikacije od velike su
pomoći za bržu komunikaciju na lokalnoj i svjetskoj razini i naše poslanje s
mladima i za mlade nije moguće zamisliti bez elektorničkih medija. Međutim,
postoji rizik da tehnologija preuzme vrijeme i prostor koji su rezervirani za
Boga i zajednicu. Ikona gorućega grma poziva nas na čišćenje srca i stalnu osvještenost da je
ključ u svijetu komunikacije (samo)odgoj i da je potrebno stalno biti »ulogirani«
na Krista što je najvažniji i jedini pravi kriterij u korištenju sredstava
društvene komunikacije.

alt

alt

alt

alt

alt

Odgovori