I ove godine, dobrotom i providnošću bliskih suradnika, sveti je Nikola pronašao put do studentskog doma „Valponasca“ u Rijeci. Pokazao je kroz originalnu rimu da dobro poznaje studentice, čestitao im na njihovoj upornosti i marljivosti u učenju i podario im slatke poklone i ohrabrio ih u dobru koje čine.