Marijanska grupa „Fiat“ u Rijeci, dar Bezgrešnoj

Na svetkovinu Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, u zajednici kćeri Marije Pomoćnice u Rijeci, 11 djevojčica primljeno je u Marijansku grupu „Fiat“. Nastala je tako nova skupina djevojčica koje su nakon pripremnih susreta u kojima su redovito i marljivo sudjelovale, kao i duhovnog praćenja s. Jelene, izrazile želju nasljedovanja Marijinog primjera u svom životu. U …

Marijanska grupa „Fiat“ u Rijeci, dar Bezgrešnoj Read More »

Sveti Nikola na „riječkoj Valponasci“

I ove godine, dobrotom i providnošću bliskih suradnika, sveti je Nikola pronašao put do studentskog doma „Valponasca“ u Rijeci. Pokazao je kroz originalnu rimu da dobro poznaje studentice, čestitao im na njihovoj upornosti i marljivosti u učenju i podario im slatke poklone i ohrabrio ih u dobru koje čine.

Devetnica u čast Bezgrešnoj i svjedočanstvo služenja

Uz bogati poticaj naše Družbe u pripremi svetkovine Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, posebnu duboko doživljavamo devetnicu u koju su uključene i studentice KDS „Valponasca“ u Rijeci. Studentica Antonia pripremila je za djevojke devetnicu na temelju evanđeoskih odlomaka koji se odnose na Mariju, a iz kojih je iščitala Marijine kreposti. Svako večernje promišljanje započinje evanđeoskim …

Devetnica u čast Bezgrešnoj i svjedočanstvo služenja Read More »

Posjet regionalnog savjetnika don Tadeusza Rozmusa

U sklopu svoje službene vizitacije Hrvatskoj salezijanskoj provinciji, regionalni savjetnik don Tadeusz Rozmus posjetio je i kćeri Marije Pomoćnice u Rijeci. Bio je to posljednji posjet u njegovom šestogodišnjem mandatu prije Vrhovnog sabora SDB. U bratskom ozračju i jednostavnosti, don Tadeusz je zahvalio sestrama za prisutnost na riječkom prostoru, kao i za promicanje salezijanske karizme …

Posjet regionalnog savjetnika don Tadeusza Rozmusa Read More »

15. Generalna skupština Pokreta salezijanske mladeži Europe i Bliskog Istoka

Od 22. do 24. studenoga u San Lucaru (Sevilla), u Španjolskoj, održan je europski susret Pokreta salezijanske mladeži (PSM). U ime Hrvatske salezijanske provincije sudjelovale su 3 predstavnice mladih: Marta Radić, Paula Tepuš i Nikolina Jukić i povjerenica za pastoral mladih slovensko – hrvatske provincije kćeri Marije Pomoćnice, s. Zrinka Majstorović. Susret je bio obogaćen …

15. Generalna skupština Pokreta salezijanske mladeži Europe i Bliskog Istoka Read More »

DAN SALEZIJANSKE OBITELJI NA JARUNU

U subotu 16. studenog na Jarunu u crkvi Svete Mati slobode okupila se Salezijanska obitelj iz cijele naše provincije. Svetu misu predvodio je don Tihomir Šutalo, provincijal, a propovijedao don Tadeuzs Rozmus, savjetnik Vrhovnog poglavara, za Središnju i Sjevernu Europu. Sudjelovali su salezijanci, sestre Kćeri Marije Pomoćnice, salezijanci suradnici, don Boscovi bivši učenici i Udruženje …

DAN SALEZIJANSKE OBITELJI NA JARUNU Read More »

Provincijalni sabor Slovensko – hrvatske provincije Kćeri Marije Pomoćnice

U Marijinom domu na Bledu (Slovenija) od 28. do 31. listopada održan je 6. provincijalni sabor Kćeri Marije Pomoćnice slovensko – hrvatske provincije. Zajedno s provincijalkom s. Mojcom Šimenc, na saboru je sudjelovala 21 sestra iz 8 zajednica naše provincije. Glavna tema temeljila se na evanđeoskom odlomku Kane Galilejske s naglaskom na Marijinoj ulozi. Sestre …

Provincijalni sabor Slovensko – hrvatske provincije Kćeri Marije Pomoćnice Read More »

Kana Galilejska, naš novi dom

Prvi mjesečni susret studentica i sestara u KDS „Valponasca“ u Rijeci započeo je trenutkom upoznavanja koje su na vrlo kreativan način pripremile same studentice. U smijehu i otkrivanju zagonetki tko je tko, približile smo se jedne drugima započinjući tako naš zajednički hod prema Kani Galilejskoj. Riječ je o ovogodišnjoj inicijativi u kojoj, zajedno sa sestrama, …

Kana Galilejska, naš novi dom Read More »